注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

童年绚烂

苏外五(4)班

 
 
 

日志

 
 

第一单元词语  

2015-06-10 09:16:58|  分类: 语文学习 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
                                         第  一  单  元  词  语  练  习

                               班级            姓名            得分        

qí yì de jǐng xiàng   jù lóng   lián mián qǐ fú   qū zhé wān yán

(                           ) (           ) (                        ) (                          )

wàn lǐcháng chéng   pǔ xiě   bù xiǔ de shī piān    rén jiān qí jì

(                              ) (          ) (                             ) (                    )

zhōng huá mín zú   zǔ xiān   piāo luò  yín guāng shǎn shǎn   jià shǐ

(                           ) (           )  (            ) (                                 ) (          )

chuàng zào   chóu dài   liáo kuò    jīng yíng de zhēn zhū   hǎi guī

(                 )  (             ) (              ) (                                   )  (          )

máng máng nán shā   hào hàn de dà hǎi    lán sè bǎo kù    bù jǐn

(                                ) (                               ) (                        ) (          )

fēng fù  yòng zhībù jié   zēng mǔ àn shā    hé bì    kuàng chǎn zī yuán

(         ) (                     ) (                            ) (          )  (                             )

qīng chè míng liàng   xīn kuàng shén yí    bì bō hào miǎo  dǎo yǔ

(                               ) (                             ) (                         ) (          )

nán shā hǎi yù   shuǐ tiān xiāng lián   xīng luó qí bù    lú shān

(                       ) (                                ) (                    )  (            )

bó jī fēng làng    nán yǐ jì shǔ    wèi wéi zhuàng guān     pù bù       sì  hū

(                      ) (                    ) (                                     )  (           )   (         )

biàn  huàn wú cháng    téng yún jià wù   piāo piāo yù xiān    jì  xié  dài

(                                 ) (                          ) (                             ) (                )

qiān zī bǎi tài   lǒng zhào   mí màn shān gǔ   zhē dǎng shān fēng

(                     ) (               ) (                            ) (                                  )

sì tí shēng fēng   piāo fú   yún zhē wù zhào   liú lián wàng fǎn

(                       ) (            ) (                           )  (                         )

lǚ yóu shèng dì  shùn xī wàn biàn   jù dà de tiān mù    yì lǚ qīng yān

(                       ) (                          ) (                             )  (                   )

yí xiè qiān lǐ  fēng yún biàn huàn  ruòyǐn ruò xiàn  qì xiàng wàn qiān

(                   ) (                             ) (                       ) (                              )

qí fēng yì lǐng   bái yún cāng gǒu 

(                    ) (                             )

    四时田园杂兴——                      

                                            

                                             

                                            

                                            

      清   明——                    

                                             

                                            

                                            

                                            

                                 

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                      

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

  评论这张
 
阅读(81)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018